Pages

Saturday, January 29, 2011

Year of Testing and Blessing 2011


ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၇း၅-၈ ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား လူကိုကိုးစား၍ သတၱ၀ါကိုအမွီျပဳ သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္မွ ထြက္သြား ေသာသူသည္ က်ိန္အပ္ ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ လြင္ျပင္၌ ရွိေသာသစ္ပင္ေျခာက္ ကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ေကာင္းက်ဳိး ေရာက္ေၾကာင္းကို မသိရ။ အဘယ္သူမွ် မေနေသာဆား ေျမ၊ ေသြ႕ေျခာက္ေသာလြင္ျပင္၌ ေနရလိမ့္မည္။ ထာ၀ရ ဘုရားကို ကိုးစားေသာသူ၊ ထာ၀ရဘုရားကို မိမိကိုးစား စရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစေသာသူသည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံအပ္ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ကား ေရရွိေသာ အရပ္၌စိုက္၍ ျမစ္နားမွာအျမစ္ျဖာသျဖင့္ ပူေသာအရွိန္ေရာက္ေၾကာင္းကို မသိ၊ အရြက္မၫႈိးႏြမ္း၊ မိုးေခါင္ေသာ ကာလ၌ စိုးရိမ္စရာမရွိဘဲ၊ အစဥ္အၿမဲအသီးကို သီးတတ္ေသာအပင္ႏွင့္တူ၏။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဟာ ႀကီးပြားတိုးတက္မယ့္ ႏွစ္ကာလျဖစ္တယ္လို႔ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳတဲ့ဆရာႀကီးက ေျပာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဟာ ဘုရားသခင္ကို သင္ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ကိုးစားသလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္မယ့္ ႏွစ္ကာလျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္.။ ဘ၀အတြက္အေကာင္းဆံုးအရာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဘုရားသခင္အခြင့္ေပးလို႔ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္စစ္ေဆးမႈတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ သင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္သစ္ထဲမွာ ဘုရားသခင္ကိုဘယ္ေလာက္ထိ ယံုၾကည္ကိုးစားတယ္ဆိုတာကို စစ္ေဆးပါ လိမ့္မယ္။ အေျခအေနေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြႀကံဳလာရင္ ဘယ္သူ႔ကိုအားကိုးသလဲဆိုတာကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ရမယ့္ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ႏိုင္၊ ႀကံဳေတြ႕ဖူးတဲ့အေတြ႕အႀကံဳ အရ ပတ္၀န္းက်င္က ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး(သို႔) အရာတစ္ခုခုကိုကိုးစားေနမိၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုေပးပိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားမိရင္ေတာ့ ေကာင္းခ်ီးေတြလြတ္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။
ကမ ၻာေပၚမွာရွိတဲ့ပညာရွင္ အမ်ားစုကေတာ့ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဟာ ရုန္းကန္အားထုတ္ရမယ့္ ႏွစ္ကာလလို႔ တြက္ထားၾကပါတယ္။ လူ႔မ်က္စိအျမင္နဲ႔တြက္ခ်က္ၾကည့္ရင္ေတာ့ တြက္ခ်က္မႈေတြဟာနီးစပ္ေနပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း ေလာကႀကီးထဲမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့အတြက္ ေလာကသားအားလံုး ႀကံဳေတြ႕မယ့္ အရာကို ေရွာင္လႊဲလို႔ေတာ့ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္အဲဒီလိုႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ႔ကို ကိုးစားေန သလဲဆိုတာက ကိုယ့္ဘ၀ကိုအေျဖထုတ္ ေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ မ်က္ျမင္လူေတြကို ကိုးစားေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားေနတာလားဆိုတာ ေ၀ခြဲရမယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြမွာ ကိုယ့္အသက္တာကို ကိုယ္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာမွေရေရရာရာနဲ႔ အမႈၿပီးေျမာက္ခဲ့တာေတြ မရွိသေလာက္ပဲျဖစ္ၾကမွာပါ။ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရေလာက္ေအာင္ ထူးျခားတဲ့ အသက္တာမ်ဳိးဘ၀မွာ အဆင္မေျပခဲ့ဘူး။ သူမ်ားေတြႀကံဳသလို ကိုယ္လည္းႀကံဳ၊ သူမ်ားေတြက်ဆင္းသလို ကိုယ္လည္းက်ဆင္း၊ သူမ်ားေတြအဆင္မေျပသလို ကိုယ္လည္းအဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရတာပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးကို ႏွစ္သစ္ထဲမွာ ဆက္လက္ယူေဆာင္အသက္ရွင္သြားဖို႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ က်မ္းစာကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားေသာသူဟာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုခံစားရမယ့္သူျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သာမန္သူမ်ားေတြနည္းတူခံစားရမယ့္ ေကာင္းခ်ီးမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားတကာထက္ ထူးျခားတဲ့ကတိေတာ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေကာင္းခ်ီးမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
(၁) ျမစ္နား၌စိုက္ေသာအပင္ကဲ့သို႔
ျမစ္နားမွာစိုက္တဲ့အပင္လို အျမစ္ကစၿပီး ရွင္သန္ေနပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္တိုင္းမွာလိုအပ္တဲ့ အာဟာရ အားလံုးကို လံုေလာက္စြာရတဲ့သူကဲ့သို႔ ျဖစ္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာေတြပဲျဖစ္ပ်က္ေနပါေစ၊ သူကေတာ့ စိမ္းလန္းစိုေျပေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ပူေသာအရွိန္ေရာက္ေၾကာင္းကို မသိ
ကိုယ့္အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲပူေနပါေစ၊ သူကေတာ့ မမႈဘူး။ ပူလြန္းလို႔ေျခာက္ေသြ႕ေနၾကေပမယ့္ သူကေတာ့ ပူေနမွန္းေတာင္မသိရဘူးတဲ့။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ပူပင္ေသာကေတြ၊ ခက္ခဲမႈေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ၀န္းရံေနပါေစ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားတဲ့သူေတြကေတာ့ ဒါေတြကိုလံုး၀မခံစားရဘူး။ သူမ်ားတကာေတြ ပူေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ေအးေဆးစြာေနႏိုင္မႈကို ရရွိေစပါတယ္။

(၃) အရြက္မၫႈိးႏြမ္း
အပင္တစ္ပင္ရဲ့သဘာ၀အရ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ အရြက္ၫႈိးႏြမ္းေၾကြက်ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားတဲ့သူေတြကေတာ့ သဘာ၀ထက္လြန္စြာ အရြက္ေတာင္ၫႈိးႏြမ္းတဲ့အခြင့္ကို ဘုရားကမေပးဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မ်က္ႏွာငယ္စရာ၊ အားငယ္စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြရွိေနရင္ေတာင္ သူ႔ကိုေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္ရတဲ့အခြင့္မေပးဘူး။
(၄) မိုးေခါင္ကာလ၌မစိုးရိမ္ရ
အဆိုးရြားဆံုးကာလကို ႀကံဳရၿပီး၊ ေနရာတကာမွာေျခာက္ေသြ႕၊ ပူျပင္းငတ္ျပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ မစိုးရိမ္ရဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ သူမ်ားတကာေတြအသက္ဆက္ဖို႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ မွာေတာင္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ထာ၀ရဘုရားက တာ၀န္ယူထားပါတယ္။ သူမ်ားတကာေတြ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ကာလမွာ ကိုယ့္ကိုေတာ့ ၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔ပတ္ရစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
(၅) အစဥ္အၿမဲသီးတတ္ေသာအပင္
ရာသီေပၚသီးတဲ့အပင္မ်ဳိးကဲ့သို႔ေတာင္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၁၂ ရာသီအစဥ္အၿမဲသီးေစမယ္လို႔ ကတိေပးထား ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သေလာက္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားေနသေရြ႕ အသီးေတြက အလိုလိုသီးပြင့္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး အသက္တာမွာ အသီးသီးတဲ့အခြင့္ကို ေပးေနမွာျဖစ္တယ္။ ေကာင္းခ်ီးကို ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ခံစားရမွာမဟုတ္ဘဲ ဆက္တိုက္ခံစားရတဲ့အခြင့္ကို ဘုရားသခင္ကေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
က်မ္းစာကေတာ့ အသက္ရွင္ျခင္းနဲ႔ေသျခင္းကို သင့္ေရွ႕မွခ်ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာကိုေရြးခ်ယ္မလဲ။ ကိုယ္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာမွျဖစ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ထာ၀ရဘုရားကိုလံုးလံုးလ်ားလ်ားကိုးစားရင္ ေကာင္းခ်ီးခံစားရ မွာျဖစ္ၿပီး၊ လူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အေျခအေနေတြကိုပဲ ဆက္လက္ကိုးစားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်မ္းစာကေျပာထားတဲ့ အတိုင္း က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာပဲခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးအရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္ အေယာက္စီ တိုင္းကို စကားေျပာပါေစ။
ေလေျပ